WIE WIJ ZIJN

Wij houden van werken met mensen. Of het nu om het begeleiden van start-ups, ondernemers, gevestigde bedrijven of echtgenoten/geliefden gaat: in alle gevallen stellen wij de mens en zijn verlangens en behoeftes centraal. Oprechte aandacht is onze drijfveer.
Ons gedachtengoed is mede gevormd door onze verschillende achtergronden (advocatuur, organisatie-psychologie en journalistiek). Wat ons bindt is de overtuiging dat ieder mens universele behoeften heeft zoals erkenning, gezien worden en waardering. Omdat de manier om dat te bereiken voor ieder mens verschillend is, ontstaan er vaak (communicatie-) problemen. De Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg ontwierp een model voor geweldloze communicatie waardoor wij ons laten inspireren.

 

annemariedef

Annemarie van Raay (1971)

Na mijn studie Organisatie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik diverse HR functies vervuld bij verschillende bedrijven. Vervolgens heb ik in Oostenrijk een Retreat opgezet voor o.a. Stilte, Meditatie en Yoga. Op dit moment doe ik opdrachten als HR Manager, Organisatie-psycholoog, Coach en Mediator. Daarnaast begeleid ik mensen individueel door middel van de Journey-methode (zie elders op de site). Ik ben empathisch en heb oprechte aandacht voor anderen, breng rust en kan goed luisteren. Ik hou ervan zaken te doorgronden en te benoemen. Ik heb zelf een ontwikkelingsweg van bewustwording doorlopen. Hierdoor is mijn leven veel rijker geworden. Dit drijft mij om ook in anderen en in organisaties het beste te zien en eruit te halen. Mediation is daartoe een krachtig middel.

Zie ook www.annemarievanraaij.nl

roelof

Roelof Vos (1965)

Ik heb fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Groningen en daarna uiteenlopende functies vervuld bij grote en kleinere kantoren. Inmiddels werk ik als advocaat bij Hertoghs Advocaten-belastingkundigen (www.hertoghsadvocaten.nl). Ook ben ik vakdocent aan de Universiteit Leiden (Mootcourt). Ik ben een relatiebouwer met een scherpe, analytische blik, een open mind en een directe manier van communiceren. Gedurende mijn werk als advocaat ben ik mij meer en meer gaan interesseren voor het ontstaan van conflicten. Als advocaat kom je meestal in aanraking met mensen die al hevig verwikkeld zijn in een conflict. Het is natuurlijk mooi als het niet zover hoeft te komen. Daarom ben ik mediator geworden.

Zie ook www.roelofvos.nl en www.hertoghsadvocaten.nl

Frederique

Frederique de Jong (1968)

Na mijn studie Culturele Studies aan de Universiteit van Amsterdam ben ik als schrijvend journalist begonnen bij tijdschriften en kranten. Bij de Lokale Radio Amsterdam ontdekte ik mijn liefde voor het voeren van gesprekken. Ik heb tien jaar als presentator gewerkt bij BNR Nieuwsradio en twee jaar bij het NOS Radio1 Journaal.
Ik ben een gespreksleider die vertaalt en verbindt. Mijn diepste wens is dat mensen elkaar beter begrijpen zodat conflicten worden opgelost. Nóg beter is het als conflicten worden voorkomen. Pre-mediation is daarvoor een mooi instrument. Het voeren van een eerlijk, vertrouwelijk en diepgravend gesprek kan wensen en verwachtingen blootleggen en daarmee zorgen voor een harmonieuze samenwerking. Pre-mediation bij Start-ups vind ik extra aantrekkelijk omdat ik daar ook iets meekrijg van briljante ideeën voor een betere toekomst.

Ton Croiset van Uchelen (1960)

Mijn rechtenstudie in Utrecht leidde mij naar de advocatuur, waar ik bij Houthoff in de (verzekerings-) procespraktijk de kneepjes van het vak leerde. Door de latere overstap naar het bedrijfsleven heb ik ervaring opgedaan in de IT (software), FMCG (consumentengoederen) en de farmacie, meestal in eindverantwoordelijke functies als General Counsel. Sinds een aantal jaren heb ik een eigen juridische adviespraktijk met een gevarieerde klantenkring, meest ondernemers en ondernemingen. Een bijzonder aandachtsgebied is de advisering van (verenigingen van) franchisenemers.

In het bedrijfsleven ontwikkelde ik een andere kijk op achterliggende belangen, zowel bij mijn opdrachtgever als bij de wederpartij. Deze belangen bleken vaak niet terug te vinden in eenmaal ingenomen rigide standpunten of bij het bepalen van “juridisch gelijk”. Denken vanuit macht, in plaats van te streven naar win-win.

Mijn focus ligt thans op het voorkomen van conflicten en geschillen, en als het niet anders kan in het gezamenlijk oplossen daarvan. Ik ben een prettige gesprekspartner, met een scherp, analytisch oog én oor voor “het onderhuidse” en voor al dan niet uitgesproken wensen en gevoelens. Eigenschappen die in mediation goed van pas komen om partijen tot elkaar te brengen.

Theo Groeneveld (1948)

Ik heb de zeventigjarige leeftijd bereikt en als rechterlijk ambtenaar de toga aan de wilgen gehangen. Ruim 45 jaar heb ik het Nederlandse belastinglandschap doorkruist.

Na de hbs studeerde ik notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Aan die universiteit bleef ik tussen 1970 en 1973 verbonden als docent handelsrecht. Het fiscale pad moest ik toen dus nog betreden. Dat deed ik in 1973 bij de Belastingdienst. Drie jaar later volgde bij Meijburg & Co inwijding in de belastingadviespraktijk. Van daaruit leidde de weg in 1979 naar het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. Ik kon toen nog niet bevroeden dat de voorzienigheid mij nog wel vaker naar dat college zou leiden. Eerst werd ik in 1984  rechter in de rechtbank Rotterdam waar ik een groot deel van mijn tijd in het strafrecht doorbracht als (politie)rechter en rechtercommissaris.

Vervolgens leidde mijn pad naar Hof Amsterdam. Daar zou ik twaalf jaren als raadsheer dienen en daarna twee jaren als  vicepresident in het Hof Den Haag, steeds in de belastingsector. In 2001 kwam ik terug op het oude honk als advocaat-generaal bij de Hoge Raad.  Ik dacht in die functie wel mijn pensioen te halen maar na drie jaren aan het Lange Voorhout vervulde ik zes jaren lang bestuurlijke taken als lid van de Raad voor de rechtspraak. Een terugkeer naar de juridische inhoud volgde in 2010. Eerst op herhaling bij Hof Den Haag, tot ik met ingang van 1 februari 2012 raadsheer in de Belastingkamer van de Hoge Raad werd. Dat ambt heb ik uitgeoefend tot 1 september 2018.

Ooit door de befaamde Ali Hanekroot opgeleid tot mediator, wil ik mij nu gaan bezighouden met mediation en schuif daarom graag aan als co-mediator in zakelijke geschillen.

Marijke

Marijke Thomas – Lont (1978)

Na mijn studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik als jurist gewerkt bij een rechtsbijstandverzekeraar en daarna de overstap gemaakt naar de rechtbank. Daar heb ik kennisgemaakt met mediation. Als mediationfunctionaris begeleidde ik partijen in een rechtszaak naar een geschikte mediator om tot een oplossing te komen van een geschil. Door met elkaar in gesprek te gaan én vooral te luisteren achter de woorden, komt boven tafel wat er echt aan de hand is. Daardoor kunnen oplossingen bereikt worden die zoveel meer waard zijn dan een uitspraak van een rechter.

De keuze om alsnog advocaat te worden, was voor mij een logische: ik wil zelf degene zijn die een bemiddelende rol heeft of, waar nodig, een standpunt voor de rechter kan bepleiten.

Op dit moment heb ik als advocaat in het familierecht een eigen kantoor, NAAM Advocaten. Mijn interesse voor mensen en hun ontwikkeling én mijn sterke drive om juridisch goed werk te leveren, komen nu letterlijk en figuurlijk tot hun recht. Bij voorkeur begeleid ik mensen in echtscheidingssituaties. Een echtscheiding is vaak een stormachtig proces, waarin juridische en persoonlijke vragen naar voren komen. Die combinatie vind ik enorm boeiend. Ik ben betrokken, warm, analytisch en confronterend waar nodig.